UPRAVLJAČKA JEDINICA PRO-C

opis

UPRAVLJAČKA JEDINICA PRO-C

Karatkeristike i prednosti

 • Višestrani modularni dizajn
  Jednostavno upravljanje resursima; vrlo laka podesivost uređaja za željeni broj zalivnih zona u sistemu
 • Veliki LCD displej za jednostavno podešavanje
  Lak za očitavanje, za prikaz podešenog rada i pristup komandama
 • Tri programa (A, B, C) sa višestrukim startnim vremenima
  Nezavisno programiranje omogućuje udovoljenje mnogih različitih potreba za zalivanjem
 • Izbor nezavisnih termina za zalivanje
  Dani u sedmici, parni ili neparni dani, ili određeni intervali u toku perioda od 31-og dana, pružaju maksimum prilagodivosti
 • Globalno sezonsko podešavanje potrošnje vode, radi ušteda
  Lako podesivo vreme trajanja zalivanja za svaku zalivnu zonu sistema, u rasponu od 10 % do 150 %, globalno ili automatsko ažuriranje sa Solar Sync™ senzorom.
 • Memorija se ne briše
  Programirani podaci se trajno upisuju u memoriju uređaja; odlična zaštita protiv nepouzdanog napajanja
 • Odlična naponska zaštita i auto-dijagnostika protiv kratkog spoja
  Mikrokola u uređaju su zaštićeni od elektro-šokova i nema posebnih osigurača o kojima treba brinuti
 • Spreman za daljinsku komandu
  Isporučuje se sa priključkom za SRR ili ICR daljinski upravljač

Modeli

 • PC-301iE
  – bazni model za unutrašnju montažu
  – u plastičnom kućištu sa priključkom za transformator 240 V naizmeničnog napona
  – proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona
 • PC-301E
  – bazni model za vanjsku montažu
  – u plastičnom kućištu koje se može zaključati
  – sa priključkom za transformator 240 V naizmeničnog napona
  – proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona
 • PCM-300
  – dodatni modul za kontrolu do 3 zalivne zone,
  – za ugradnju u bilo koji od PC modela upravljača
 • PCM-900
  – dodatni modul za kontrolu do 9 zalivne zone
  – za ugradnju u bilo koji od PC modela upravljača

Dimenzije

 • Model za unutrašnju montažu:
  – 21,1 cm visina
  – 24,4 cm širina
  – 9,4 cm dubina
 • Model za vanjsku montažu:
  – 22,6 cm visina
  – 25,1 cm širina
  – 10,9 cm dubina

Radni parametri

 • Vanjski modeli:
  transformator 240 V naizmeničnog napona, sa unutrašnjom kutijom i stezaljkama
 • Unutarnji modeli:
  transformator 240 V naizmeničnog napona, sa trožilnim kabelom i utikačem
 • Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima ventila:
  naizmenični napon 24 V, do 0,56 A
 • Izlazna struja transformatora:
  naizme-nični napon 24 V, do 1,0 A
 • Operativni kapacitet:
  odgovara za istovremeni rad do 3 elektromagneta (solenoida)
 • Radna temperatura:
  između -18°C i 66°C
 • Uređaj odgovara UL popisu
 • Po 4 startna vremena u svakom programu, za ponavljanje zalivanja prema potrebama
 • Do 6 sati efektivnog zalivanja po svakoj zalivnoj zoni
 • Automatsko hronološko sređivanje i grupisanje startnih vremena zalivanja
 • 365-to dnevni kalendar sa prepoznavanjem prestupnih godina
 • Programska mogućnost određenja specifičnog jednog (ili više) dana, koji se uvek tretira kao dan kada nema zalivanja (“off”)
 • Prekidač za premošćenje senzora za kišu je kompatibilan sa mikro-prekidačkim senzorima, te se na displeju prikazuje kada je aktivan
 • Programabilna odgoda između zalivanja pojedinih zalivnih zona, od 0 sekundi do 4 časa, radi dobrog upijanja zalivanog tla ili pri sporom zatvaranju ventila
 • Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše, u trajanju od 1 do 7 dana
 • Kompatibilan sa “Hunter” uređajima SRR i ICR za daljinsko upravljanje zalivnim sistemima
 • Mogućnost programiranja za kontrolu pumpe ili glavnog (master) ventila po zalivnim zonama
 • Pomoć pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova: “Hunter Quick Check™”
 • Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema
 • Centralna kontrolna jedinica je kompatibilna sa “Hunter” IMMS™ sistemom

UPRAVLJAČKA JEDINICA PRO-C

opis

UPRAVLJAČKA JEDINICA PRO-C

Karatkeristike i prednosti

 • Višestrani modularni dizajn
  Jednostavno upravljanje resursima; vrlo laka podesivost uređaja za željeni broj zalivnih zona u sistemu
 • Veliki LCD displej za jednostavno podešavanje
  Lak za očitavanje, za prikaz podešenog rada i pristup komandama
 • Tri programa (A, B, C) sa višestrukim startnim vremenima
  Nezavisno programiranje omogućuje udovoljenje mnogih različitih potreba za zalivanjem
 • Izbor nezavisnih termina za zalivanje
  Dani u sedmici, parni ili neparni dani, ili određeni intervali u toku perioda od 31-og dana, pružaju maksimum prilagodivosti
 • Globalno sezonsko podešavanje potrošnje vode, radi ušteda
  Lako podesivo vreme trajanja zalivanja za svaku zalivnu zonu sistema, u rasponu od 10 % do 150 %, globalno ili automatsko ažuriranje sa Solar Sync™ senzorom.
 • Memorija se ne briše
  Programirani podaci se trajno upisuju u memoriju uređaja; odlična zaštita protiv nepouzdanog napajanja
 • Odlična naponska zaštita i auto-dijagnostika protiv kratkog spoja
  Mikrokola u uređaju su zaštićeni od elektro-šokova i nema posebnih osigurača o kojima treba brinuti
 • Spreman za daljinsku komandu
  Isporučuje se sa priključkom za SRR ili ICR daljinski upravljač

Modeli

 • PC-301iE
  – bazni model za unutrašnju montažu
  – u plastičnom kućištu sa priključkom za transformator 240 V naizmeničnog napona
  – proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona
 • PC-301E
  – bazni model za vanjsku montažu
  – u plastičnom kućištu koje se može zaključati
  – sa priključkom za transformator 240 V naizmeničnog napona
  – proširivo za kontrolu do 15 zalivnih zona
 • PCM-300
  – dodatni modul za kontrolu do 3 zalivne zone,
  – za ugradnju u bilo koji od PC modela upravljača
 • PCM-900
  – dodatni modul za kontrolu do 9 zalivne zone
  – za ugradnju u bilo koji od PC modela upravljača

Dimenzije

 • Model za unutrašnju montažu:
  – 21,1 cm visina
  – 24,4 cm širina
  – 9,4 cm dubina
 • Model za vanjsku montažu:
  – 22,6 cm visina
  – 25,1 cm širina
  – 10,9 cm dubina

Radni parametri

 • Vanjski modeli:
  transformator 240 V naizmeničnog napona, sa unutrašnjom kutijom i stezaljkama
 • Unutarnji modeli:
  transformator 240 V naizmeničnog napona, sa trožilnim kabelom i utikačem
 • Izlazna (komandna) struja, prema elektromagnetima ventila:
  naizmenični napon 24 V, do 0,56 A
 • Izlazna struja transformatora:
  naizme-nični napon 24 V, do 1,0 A
 • Operativni kapacitet:
  odgovara za istovremeni rad do 3 elektromagneta (solenoida)
 • Radna temperatura:
  između -18°C i 66°C
 • Uređaj odgovara UL popisu
 • Po 4 startna vremena u svakom programu, za ponavljanje zalivanja prema potrebama
 • Do 6 sati efektivnog zalivanja po svakoj zalivnoj zoni
 • Automatsko hronološko sređivanje i grupisanje startnih vremena zalivanja
 • 365-to dnevni kalendar sa prepoznavanjem prestupnih godina
 • Programska mogućnost određenja specifičnog jednog (ili više) dana, koji se uvek tretira kao dan kada nema zalivanja (“off”)
 • Prekidač za premošćenje senzora za kišu je kompatibilan sa mikro-prekidačkim senzorima, te se na displeju prikazuje kada je aktivan
 • Programabilna odgoda između zalivanja pojedinih zalivnih zona, od 0 sekundi do 4 časa, radi dobrog upijanja zalivanog tla ili pri sporom zatvaranju ventila
 • Programabilna odgoda zalivanja zbog kiše, u trajanju od 1 do 7 dana
 • Kompatibilan sa “Hunter” uređajima SRR i ICR za daljinsko upravljanje zalivnim sistemima
 • Mogućnost programiranja za kontrolu pumpe ili glavnog (master) ventila po zalivnim zonama
 • Pomoć pri otklanjanju grešaka u povezivanju komandnih kablova: “Hunter Quick Check™”
 • Osobine programa za testiranje omogućuju brzu proveru celog sistema
 • Centralna kontrolna jedinica je kompatibilna sa “Hunter” IMMS™ sistemom
© Copyright - GARDEN LUX