SENZORI

proizvodi

Senzor FLOW-SYNC

Jednostavna konekcija putem dve žice sa ACC i I-Core upravljačima.

Senzor FLOW-CLIK

Automatski isključuje sistem u slučaju prekomerne potrošnje vode.

Senzor SENZOR MINI METEOROLOŠKA STANICA

Kompaktni senzori koji promatraju vjetar, kišu, temperature smrzavanja i isključuju sistem navodnjavanja prema potrebama vremenskih uslova.

Senzor RAIN-CLIK

Jedinstvena “Hunter” osobina brze reakcije, nije potrebna akumulacija vode da bi uređaj izvršio isključenje sistema.

Senzor SOLAR SYNC

Pruža automtska dnevna podešenja vremena rada programa koristeći isparenja proračunata na jednom mernom mestu.

© Copyright - GARDEN LUX