SENZOR FLOW-CLIK

opis

SENZOR FLOW-CLIK

Karatkeristike i prednosti

 • Automatski isključuje sistem u slučaju prekomerne potrošnje vode
 • Kalibrisanje za preciznu kontrolu sistema:
  Samo jedno dugme omogućuje svakom sistemu da se programira na određeni nivo protoka vode.
 • Pomaže u zaštiti od oštećenja od poplave i erozije
 • Kompatibilan je sa većinom Hunter upravljača,
  kao i sa većinom upravljača drugih proizvođača
 • Višebojne LED lampice
  pružaju informacije o stanju sistema i ukazuje kada je protok u zadatim granicama

Modeli

 • FLOW-CLIK
  Standardna oprema za sve upravljače na 24 VAC
  (set sadrži sensor i intefejs modul, dok se telo senzora kupuje zasebno)

Dimenzije

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Radni parametri

 • Flow-Clik interfejs ima 90 cm vod za lako spajanje sa upravljačima
  (2 žice koje se spajaju sa terminalom upravljača I 2 žice koje vode do senzora I terminala)
 • Struja: 24 VAC, 0,025 A
 • Naizmenična struja: 2A maksimum
 • Maksimalna razdaljina između inter-fejs panela i senzora:
  300 m
 • Programirano zadržavanje početka zalivanja: od 0 do 300 sekundi
 • Programirani period prekida zalivanja: od 2 do 60 minuta
 • Svetlo indicator stausa Sistema
 • Kalibracija sistema jednim dugmetom za podešavanje najvećeg protoka zone
© Copyright - GARDEN LUX