Ukratko o našoj kompaniji

uvod

Firma Garden Lux d.o.o osnovana je  2004.godine.

Specijalizovana je za projektovanje, konsalting i montažu sistema za zalivanje, sa ciljem da se crnogorskom tržištu ponudi kvalitetna usluga u ovoj oblasti.

Osim prodaje sistema za navodnjavanje, vršimo usluge projektovanja, implementacije istih, kako na manjim, tako i na velikim, javnim površinama, parkovima, pa i sportskim terenima.

Razvoj firme uslovio je proširenje i na druge djelatnosti u oblasti poljoprivrede, ali i uredjenja eksterijera, a lista naših referenci pokazuje koliko uspjeha smo u proteklim godinama ostvarili.

Osnovne djelatnosti firme Garden Lux:

  • projektovanje i ugradnja sistema za zalivanje, parkovsko navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje sportskih terena
  • prodaja sredstava za zaštitu bilja
  • prodaja organskih i mineralnih đubriva, supstrata, humusa
  • prodaja sjemenskog i sadnog materijala
  • prodaja rezanog i umjetnog cvijeća, sobnog i ukrasnog bilja
  • prodaja alata i mehanizacije
  • prodaja stakla, plastike i keramike
  • prodaja sistema za navodnjavanje

U našoj ponudi su zalivni sitemi svih tipova i velićina, a prije svega automatizovani Hunter zalivni sistemi. Ovi proizvodi na tržištu važe za izuzetno kvalitetne i u cjelosti zadovoljavaju potrebe čak i najsloženijih projekata.

Šematski prikaz automatizovanog Hunter sistema

© Copyright - GARDEN LUX