SENZOR SOLAR SYNC

opis

SENZOR SOLAR SYNC

Karatkeristike i prednosti

 • Pruža automtska dnevna podešenja vremena rada programa koristeći isparenja proračunata na jednom mernom mestu.
 • Dostupni su modeli sa i bez daljinskog upravljanja.
 • Isključivanje u slučaju kiše i mraza
 • Modularne montažne osobine
  Širok izbor mogućnosti za montažu, zavi-sno od radnih uslova – u žljebu, na zidu ili na stubu.
 • Podesiv za maksimalno suve periode
  Podešavanje za restart zalivanja pod različitim uslovima i količinama padavina.
 • Održavanje čistoće i ispravnosti patentom zaštićenog senzorskog me-hanizma
  Nema potrebe – samo se jednom podesi i zaboravi.
 • Opcionalni prekidač za isključenje
  Daje dodatnu fleksibilnost sistema.
 • Kompatibilan sa većinom upravljačkih jedinica
 • Pet godina garancije
  “Hunter” svoje proizvode prodaje i po pot-rebi zamenjuje pod najboljim industrijskim garancijama.

Modeli

 • SOLAR SYNC
  Solar Sync oprema (sensor i modul) za upotrebu sa upravljačima PCC i Pro-C
 • SOLAR SYNC-SEN
  Solar Sync sensor za upotrebu sa upravljačima ACC, I-Core i X-Core
 • WSS
  Bežični Solar Sync za upotrebu sa upravljačima PCC i Pro-C (sastoji se od bežičnog senzora, bežičnog prijemnika i modula)
 • WSS-SEN
  Bežični Solar Sync za upotrebu sa upravljačima ACC, I-Core i X-Core (sastoji se od bežičnog senzora i bežičnog prijemnika)

Dimenzije

 • Solar Sync senzor sa ručicom za motažu:
  – 7,6 cm visina
  – 22,0 cm širina
  – 2,5 cm dubina
 • Bežični Solar Sync senzor sa ručicom za motažu:
  – 11,0 cm visina
  – 22,0 cm širina
  – 2,5 cm dubina
 • Solar Sync modul:
  – 4,4 cm visina
  – 13,0 cm širina
  – 1,9 cm dubina
 • Bežični Solar Sync prijemnik:
  – 14,0 cm visina
  – 3,9 cm širina
  – 3,8 cm dubina
© Copyright - GARDEN LUX