Izvođenje pejzažno-arhitektonskih radova

opis

Izvođenje pejzažno-arhitektonskih radova

Pružanje usluga iz domena izvođenja pejzažno-arhitektonskih radova, kao što su:

  • Priprema terena
  • Sanitarni radovi
  • Ugradnja sistema za navodnjavanje
  • Nivelacija terena
  • Izrada svih elemenata u okviru pejzažno-arhitektonskog uređenja
  • Ugradnja urbanog mobilijara
  • Agrotehnička priprema terena
  • Podizanje travnjaka
  • Sadnja biljaka
© Copyright - GARDEN LUX