ELEKTROMAGNETNI VENTIL ICV

opis

Karatkeristike i prednosti

 • Izdržljivi “HUNTER” elektromagnet (solenoid)
  Obezbeđuje pouzdano delovanje i dug radni vek.
 • Visokokvalitetna konstrukcija, do 15 bara pritiska
  Izrađen od izdržljivih materijala otpornih na habanje.
 • Unutrašnji, ručno upravljani prelivni sistem
  Lak za upotrebu i čuva šaht za ventile u suvom stanju.
 • Kontrola protoka vode bez povećane potrebe rukovanja
  Odvojeno podesivi protok vode ka svakoj zalivnoj zoni sistema.
 • Čvrst oslonac membrane
  Štiti membranu od oštećenja pri teškim radnim uslovima.
 • Mogućnost malog protoka
  Omogućuje rad sa Hunter proizvodima za mikro navodnjavanje.
 • Vijci poklopca i čelično jezgro elektromagnetnog ventila
  Zaštićeni su od ispadanja prilikom servisiranja ventila.
 • Mogućnost modela sa DC solenoidom
  Omogućuje rad sa Hunter upravljačima na baterije.
 • Mogućnost ugradnje Accu-Set™ regulatora pritiska vode
  Numeričko podešavanje i regulacija pritis-ka vode za preciznu kontrolu Sistema.

Dimenzije

 • ICV-101G – 1″
  – 14,0 cm visina
  – 12,0 cm dužina
  – 10,0 cm širina
 • ICV-151G – 1/2″
  – 18,0 cm visina
  – 17,5 cm dužina
  – 14 cm širina
 • ICV-201G – 2″
  – 18,0 cm visina
  – 17,5 cm dužina
  – 14,0 cm širina
 • ICV-301G – 3″
  – 27,3 cm visina
  – 23,5 cm dužina
  – 19,0 cm širina

Radni parametri

 • PROTOK:
  – ICV 101: od 0,06 do 9 m³/čas, odnosno od 0,4 do 150 litara/minut
  – ICV 151: od 17 do 31 m³/čas, odnosno od 75 do 510 litara/minut
  – ICV 201: od 9 do 34 m³/čas, odnosno od 150 do 560 litara/minut
  – ICV 301: od 34 do 68 m³/čas, odnosno od 560 do 1135 litara/minut
 • PRITISAK:
  od 1,5 do 15 bara, odnosno od 150 do 1500 kPa
 • ELEKTROMAGNETNI VENTIL:
  – za 24 V (naizmenični napon), pri 60 Hz 350 mA struja promene stanja, 190 mA struja održavanja stanja
  – za 24 V (naizmenični napon), pri 50 Hz 370 mA struja promene stanja, 190 mA struja održavanja stanja
© Copyright - GARDEN LUX