UPRAVLJAČKA JEDINICA XC HYBRID

opis

UPRAVLJAČKA JEDINICA XC HYBRID

Karatkeristike i prednosti

 • Jednostavno rukovanje
  Uz pomoć glavnog kontrolnog dugmeta i vrlo preglednog displeja, lice koje vrši instalaciju, a i korisnik-vlasnik veoma lako mogu podesiti (programirati) rad upravljača.
 • Prilagođenje godišnjem dobu (između, 10% i 150%)
  Jednostavno, prateći prikaz na displeju, u koracima od po 10%, moguće je prilagoditi programiranu količinu zalivanja, prema okolnostima tekućeg godišnjeg doba.
 • Tri nezavisna programa, sa najviše 4 starta zalivanja dnevno po programu
  U bilo koje doba dana se može predvideti zalivanje, uz odgovarajuću učestalost.
 • Veliki displej sa tečnim kristalima
  Interaktivne ikonice će nam u trenutku pokazati sve podatke koje želimo videti ili podesiti, a programiranje je jednostavno jer nema jezičkih barijera.
 • Dani u kojima će biti zalivanja, mogu slobodno da se odrede
  Nema ograničenja – slobodno se mogu odrediti dani u kojima treba biti zalivanja: to može biti bilo koji dan (ili dani) u sedmici, ili bilo koji period u intervalu između 1 i 31 dana.
 • Mogućnost priključenja senzora za kišu
  Na rednoj spojnici u kućištu tajmera, postoji mesto za priključenje raznih senzora: za kišu, za vlažnost, za temperaturu ili za vetar.
 • Ugrađena trajna memorija
  Obezbeđuje sigurnost za slučaj prekida u električnom napajanju. Biće sačuvano tačno vreme, podešeni datum i svi uneti programi zalivanja.

Modeli

 • XCH-400
  – upravljač za 4 zone
  – unutrašnji/spoljašnji model
 • XCH-600
  – upravljač za 6 zona
  – unutrašnji/spoljašnji model
 • XCH-600-SS
  – upravljač za 6 zona
  – spoljašnji model
  – kućište od nerđajućeg čelika
 • XCH-800
  – upravljač za 8 zona
  – unutrašnji/spoljašnji model
 • XCH-1000
  – upravljač za 10 zona
  – unutrašnji/spoljašnji model
 • XCH-1200
  – upravljač za 12 zona
  – unutrašnji/spoljašnji model
 • XCH-1200-SS
  – upravljač za 12 zona
  – spoljašnji model
  – kućište od nerđajućeg čelika

Dimenzije

 • Plastični model za unutrašnju i spoljašnju montažu:
  – 22,00 cm širina
  – 17,80 cm visina
  – 9,50 cm dubina
 • Model za vanjsku montažu od nerđajućeg čelika:
  – 25,00 cm širina
  – 19,00 cm visina
  – 11,00 cm dubina
 • Šipka-držač za model od nerđajućeg čelika:
  – 1,20 m
 • Opciono solarni panel:
  – 8,30 cm širina
  – 6,00 cm visina
  – 1,60 cm dubina

Radni parametri

 • Radi na baterije ili električnu energiju
 • Broj zona:
  4, 6, 8, 10, 12 (plastično kućište);
  6, 12 (kućište od nerđajućeg čelika)
 • Tip: fiksni
 • Kućišta:
  unutrašnja i spoljašnja plastična;
  spoljašnja od nerđajućeg čelika
 • Nezavisni programi: 3
 • Startna vremena zalivanja po program: 4
 • Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 4 sata
 • Radi samo sa DC solenoidima
 • Opciono solarni panel SPXCH omogućuje neometani rad bez održavanja
 • Garancija: 2 godine
 • Memorija Easy Retrieve®
 • Manualno pokretanje programa i napredovanje kroz programe jednim dodirom
 • Zaobilaženje senzora za kišu
 • Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše
 • Trajna memorija
 • Automatska zaštita od strujnog udara
 • Globalna sezonska podešenja
 • Zadržavanje zalivanja između zona
 • Mogućnost programiranja senzora
© Copyright - GARDEN LUX