UPRAVLJAČKA JEDINICA NODE

opis

UPRAVLJAČKA JEDINICA NODE

Karatkeristike i prednosti

 • Korisnički-ljubazno programiranje
  Podjednako jednostavan za upotrebu, stil programiranja prepoznatljiv kod svih “Hunter” upravljača
 • Zaporni solenoid dizajniran za minimalnu potrošnju energije
  Baterija od 9 V garantovano je dovoljna za više od jedne cele sezone
 • Potpuno vodootporan i nepromočiv do 3,6 m potapanja
  Nikakva vlaga ne prodire u unutrašnjost uređaja, čak ni u uslovima vlažnih šahtova sa ventilima
 • Omogućava zalivanje na udaljenim lokacijama
  Pomaže u redukciji troškova za instalaciju zalivnog sistema
 • Fleksibilne opcije programiranja zalivanja
  Izbor dana u sedmici, ili određeni intervali u toku perioda od 31 dana
 • Hermetički zatvoren prostor za bateriju
  Provereni dizajn omogućuje potpuno hermetičku zaštitu električnih komponenti od bilo kakvog prodora vlage u uređaj
 • Kompatibilan sa senzorima za vremenske uslove
  Može se podesiti za rad sa “Hunter” senzorima vremenskih uslova: Mini-Clik®, Rain-Clik® i Freeze-Clik®

Modeli

 • NODE-100
  upravljač za 1 zonu
  (zajedno sa DC solenoidom)
 • NODE-200
  upravljač za 2 zone
  (solenoid DC se posebno naručuje)
 • NODE-400
  upravljač za 4 zona
  (solenoid DC se posebno naručuje)
 • NODE-600
  upravljač za 6 zona
  (solenoid DC se posebno naručuje)
 • NODE-100-VALVE
  upravljač za 1 zonu sa PGV-101G ventilom i DC solenoidom
 • NODE-100-VALVE-B
  upravljač za 1 zonu sa PGV-101G-B ventilom i DC solenoidom

Dimenzije

 • NODE upravljač:
  – 8,90 cm prečnik x 6,4 cm visina
 • Opciono solarni panel:
  – 8,30 cm širina
  – 7,60 cm visina
  – 1,60 cm dubina

Radni parametri

 • Radi na baterije
 • Broj zona: 1, 2, 4, 6
 • Tip: fiksni
 • Kućišta: spoljašnja
 • Nezavisni programi: 3
 • Startna vremena zalivanja po programu: 4
 • Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 6 sata
 • Radi samo sa DC solenoidima
 • Radi na jednu ili dve baterije od 9V za duži vek trajanja baterije
 • Funkcionisanje glavnog ventila
  (moguće kod modela za 2, 4 i 6 zona)
 • Opciono solarni panel SPNODE
  omogućuje neometani rad bez održavanja
 • Prograsku isključivanje
 • Manualni cilus
 • Dužina žice solenoida do 30 m
 • Garancija: 2 godine
 • Memorija Easy Retrieve®
 • Globalna sezonska podešenja
 • Kompatibilnost sa senzorima
 • Pokazivač trajanja baterije
 • Vodootporno kućište
© Copyright - GARDEN LUX