UPRAVLJAČKA JEDINICA X-CORE

opis

UPRAVLJAČKA JEDINICA X-CORE

Karatkeristike i prednosti

 • Jednostavno rukovanje
  Uz pomoć glavnog kontrolnog dugmeta i vrlo preglednog displeja, lice koje vrši instalaciju, a i korisnik-vlasnik veoma lako mogu podesiti (programirati) rad upravljača.
 • Prilagođenje godišnjem dobu (između, 10% i 150%)
  Jednostavno, prateći prikaz na displeju, u koracima od po 10%, moguće je prilagoditi programiranu količinu zalivanja, prema okolnostima tekućeg godišnjeg doba.
 • Tri nezavisna programa, sa najviše 4 starta zalivanja dnevno po programu
  U bilo koje doba dana se može predvideti zalivanje, uz odgovarajuću učestalost.
 • Veliki displej sa tečnim kristalima
  Interaktivne ikonice će nam u trenutku pokazati sve podatke koje želimo videti ili podesiti, a programiranje je jednostavno jer nema jezičkih barijera.
 • Dani u kojima će biti zalivanja, mogu slobodno da se odrede
  Nema ograničenja – slobodno se mogu odrediti dani u kojima treba biti zalivanja: to može biti bilo koji dan (ili dani) u sedmici, ili bilo koji period u intervalu između 1 i 31 dana.
 • Mogućnost priključenja senzora za kišu
  Na rednoj spojnici u kućištu tajmera, postoji mesto za priključenje raznih senzora: za kišu, za vlažnost, za temperaturu ili za vetar.
 • Ugrađena trajna memorija
  Obezbeđuje sigurnost za slučaj prekida u električnom napajanju: biće sačuvano tačno vreme, podešeni datum i svi uneti programi zalivanja.

Modeli

 • XC-201i-E
  – 2 zone, unutrašnji model
 • XC-401-E
  – 4 zone, spoljašnji model
 • XC-401i-E
  – 4 zone, unutrašnji model
 • XC-601-E
  – 6 zona, spoljašnji model
 • XC-601i-E
  – 6 zona, unutrašnji model
 • XC-801-E
  – 8 zona, spoljašnji model
 • XC-801i-E
  – 8 zona, unutrašnji model

Dimenzije

 • Model za unutrašnju montažu
  – 16,50 cm širina
  – 4,60 cm visina
  – 5,00 cm dubina
 • Model za vanjsku montažu
  – 22,00 cm širina
  – 17,80 cm visina
  – 9,50 cm dubina

Radni parametri

 • Broj zona: 2, 4, 6, 8
 • Tip: fiksni
 • Kućišta: unutrašnja i spoljašnja
 • Nezavisni programi: 3
 • Startna vremena zalivanja po programu: 4
 • Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 4 sata
 • Garancija: 2 godine
 • Memorija Easy Retrieve®
 • Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše
 • Trajna memorija
 • Automatska zaštita od strujnog udara
 • Sezonska podešenja:
  Globalno ili automatsko ažuriranje sa senzorom Solar Sync™
 • Zadržavanje zalivanja između zona
 • Mogućnost programiranja senzora
 • Ukupno vreme rada
© Copyright - GARDEN LUX